Curs de Agent de securitate

By | February 10, 2015

Cursul de Agent de securitate este  autorizat C.N.F.P.A. – A.N.C. 5169.1.3 si este un curs de formare profesională – tip calificare, nivel 1.

Informatii despre Programa cadru de calificarea „Agent de securitate” – Cod NC 5169.1.3
Formular de inscriere curs „Agent de securitate”

DURATA CURSULUI

Durata totală a cursului este corespunzătoare nivelului 1 de calificare, respectiv: 360 de ore, din care:

 • durata totală a pregătirii teoretice de specialitate: 90 de ore;
 • durata totală a pregătirii practice : 270 de ore.

Cursul se va desfăşura pe 3 module, după cum urmează:

 • Modulul I – Pregătirea generală, cu durata de 120 ore, din care: 30 ore instruire teoretică şi 90 activităţi practice;
 • Modulul II – Pregătirea operaţională, cu durata de 160 de ore, din care: 40 instruire teoretică şi 120 activităţi practice;
 • Modulul III – Pregătirea specifică rezolvării incidentelor, cu durata de 80 de ore, din care: 20 ore instruire teoretică şi 60 ore activităţi practice.

CONDIȚII DE ACCES

 • persoane cu cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
 • minim studii gimnaziale;
 • vârsta minimă 18 ani;
 • certificat medical/fişa de aptitudini cu specificaţia “apt pentru a desfăşura activităţi specifice ca agent de securitate”;
 • să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.

Acte necesare înscrierii acte personale și acte de studii în copii:

 • Carte de Identitate
 • Certificat de naștere
 • Certificat de căsătorie (dacă există schimbare de nume)
 • Diplomă de studii (minim studii gimnaziale)
 • Adeverință medicală cu mențiunea “apt pentru a desfăşura activităţi specifice ca agent de securitate”
 • cazier  judiciar

Formatorii sunt specialisti activi, cu bogata experienta in domeniu, ce poseda si performante in formarea si evaluarea competentelor profesionale ale adultilor.

Certificatele de calificare sunt date de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei şi sunt valabile atât naţional cât şi internaţional, prin apostilare, în toate ţările ce au aderat Convenţiei de la Haga.

 • Seriile de desfăşurare a cursului: în funcţie de numărul de cursanţi înscrişi (minimum 25, maximum 28). Propunere de incepere a cursului 30.03.2015
 • Cursul se desfășoară pe baza Programei-cadru pentru calificarea “Agent de Securitate” – cod NC 5169.1.3 – elaborată cu consultarea furnizorilor de formare profesională, a organizațiilor patronale și a asociațiilor profesionale din domeniul securității private, aprobată de Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția de Ordine Publică sub nr. 342.471/01.08.2012
 • În elaborarea programei-cadru a calificării s-a utilizat standardul ocupaţional: “Agent securitate obiective, bunuri şi valori”, ediţia 2009.

OBIECTIVE GENERALE

La finalul cursului absolvenţii vor dobândi cunoştinţele, deprinderile şi abilităţile necesare pentru a asigura îndeplinirea următoarelor obiective generale:

 1. Să gestioneze cu răspundere resursele materiale din dotarea postului;
 2. Să completeze corect şi lizibil documentele specifice serviciului de securitate;
 3. Să asigure permanent ordinea de securitate în obiectiv, inclusiv realizarea controlului acces pentru persoane şi autovehicule;
 4. Să rezolve, în mod legal şi profesionist, incidentele de securitate;
 5. Să asigure informarea operativă a celor în drept privind ordinea de securitate în obiectiv;
 6. Să aplice corect normele de securitate şi sănătate în muncă;
 7. Să aplice/respecte permanent normele de protecţia mediului;
 8. Să asigure menţinerea unor relaţii de muncă eficace.

COMPETENȚE DOBÂNDITE LA FINALUL CURSULUI

Unităţi de competenţă generale (UCC)

 1. Competente sociale si civice

Unităţi de competenţă generale (UCG)

 1. Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă
 2. Aplicarea normelor de protecţia mediului
 3. Menţinerea unor relaţii de muncă eficace

Unităţi de competenţă specifică (UCS)

 1. Gestionarea resurselor materiale din dotarea postului
 2. Cunoasterea si completarea documentelor specifice serviciului de securitate
 3. Asigurarea ordinii de securitate în obiectiv
 4. Rezolvarea incidentelor de securitate
 5. Asigurarea informării operative privind ordinea de securitate în obiectiv

Mențiuni:

 • Fiecare cursant trebuie să aibă o frecvenţă la cursuri de minimum 70% pentru a absolvi şi a se înscrie la examen.
 • Înscrierea se face prin transmiterea  formularului de inscriere anexat prin fax la nr. 021 318 93 47.
 • Participarea la curs este posibila numai dupa semnarea  contractului de formare profesionala.
 • Examinarea finală a cursanţilor:
  • proba teoretică: test grilă (chestionar)
  • proba practică (orală): răspunsuri la întrebari pe bază de tragere de bilețele

 

 

One thought on “Curs de Agent de securitate

 1. Stefan Ene

  Buna ziua, imi puteti spune va rog daca la dumneavoastra pot urma modulul 2 si 3 in cazul in care am deja modulul 1. Daca da ce includ aceste module mai exact ( alte diplome sau atestate) . Va multumesc.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.