Utile

Declarație privind politica în domeniul securității informației pentru anul 2018

Politica de securitate

Declarația directorului general al firmei 3T Training Team

Politica de confidențialitate  (update mai 2018)

Politica de utilizare Cookie-uri

Contract de confidențialitate

Cod de etică și conduită profesională pentru toți angajații și colaboratorii din firma SC 3T Training Team

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform “Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE”

În cadrul firmei 3T Training Team se prelucrează doar următoarele tipuri de date personale în scopul bunei funcţionări a activităţii de formare profesională a adulţilor şi consultanţă în managementul afacerilor: nume şi prenume; CNP; domiciliu; telefon; email.
Aceste date se colectează şi se prelucrează doar pentru realizarea scopului pentru care au fost primite conform temeiului legal prin consimţământul persoanelor vizate prin contractele încheiate cu firma 3T Training Team.

În cadrul firmei 3T Training Team:

 • nu se prelucrează:
  • date care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, filozofice sau religioase,
  • apartenenţa sindicală;
  • date privind sănătatea sau orientarea sexuală, date genetice sau biometrice;
  • date referitoare la infracţiuni sau condamnări penale;
  • date referitoare la minori.
 • prelucrarea datelor nu are ca scop şi efect:
  • monitorizarea permanentă pe scară largă a unei zone accesibile publicului;
  • evaluarea sistematică și aprofundată a unor aspecte personale, inclusiv profilarea, pe baza căreia sunt luate decizii care produc efecte juridice referitoare la o persoană fizică sau care o afectează pe aceasta în mod semnificativ.
 • prelucrarea efectuată nu implică transferuri de date în afara Uniunii Europene, către state care nu asigură un nivel de protecţie adecvat recunoscut de Comisia Europeană.

În cadrul firmei 3T Training Team măsurile tehnice şi organizatorice de securitate sunt confirmate prin implementarea standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013 si ISO 50001:2011, societatea fiind certificată de TUV HESSEN.