Update 2017 – MAEE, MAVP EE, MART EE, MAET EE – cursuri de pregătire teoretica a personalului in vederea autorizarii/ prelungirii autorizarii ca electrician/ a verificatorilor de proiecte/ responsabililor tehnici cu execuţia/ experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice

By | August 23, 2016

MAEE, MAVP EE, MART EE, MAET EE
Cursuri de preg
ătire teoretica a personalului  in vederea autorizarii/ prelungirii autorizarii ca electrician/ a verificatorilor de proiecte/ responsabililor tehnici cu execuţia/ experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari  în domeniul instalaţiilor electrice

Detalii aici
Formular înscriere persoana juridica MAEE 2017
Formular persoana fizică MAEE 2017

In perioadele de mai jos organizam cursurile de pregătire profesională a personalului in vederea autorizarii/prelungirii autorizarii ca electrician autorizat pentru gradele I, II A, II B, III A, III B, IV A, IV B/ a verificatorilor de proiecte/responsabililor tehnici cu executia/expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice.  Acest curs include si o simulare de examen si se finalizeaza cu primirea unui certificat de absolvire!  

Perioadele si locul de desfasurare propuse ale acestora  sunt prevazute astfel,

Nr. Crt. Localitatea MAEE

Grade I, II A+B

MAEE

Grade III+IV A,B

MAVP EE

MART EE

MAET EE

  BUCURESTI 15-17.09.2016 15-18.09.2016 15-18.09.2016
  CRAIOVA 22-24.09.2016 22-25.09.2016 22-25.09.2016
  BUCURESTI 20-22.10.2016 20-23.10.2016 20-23.10.2016

Conţinutul tematic al cursului respectă bibliografia aprobată de ANRE si abordează subiecte aferente pregătirii personalului in vederea autorizarii corespunzatoare gradelor I , II A, II B, III A, III B, IV A, IV B, inclusiv probleme si modul de rezolvare a acestora.

Tematica aferenta cursurilor MAVP-EE, MART EE, MAET- EE este anexata.

  • Contravaloarea taxei de participare la cursul de pregătire profesională pentru gradele (I, II A, II B) este de 450 RON/curs/participant (la care se adaugă TVA). Participantii vor primi suport de curs cuprinzand bibliografia aferenta gradului pentru care sunt  inscrisi la curs.
  • Contravaloarea taxei de participare la cursul de pregătire profesională pentru gradele (IIIA, IIIB, IV A, IV B) este de 600 RON/curs/participant (la care se adaugă TVA). Participantii vor primi suport de curs cuprinzand bibliografia aferenta gradului pentru care sunt  inscrisi la curs.
  • Contravaloarea taxei de participare la MAVP-EE, MART EE sau MAET- EE este de 1200 RON/persoana/fiecare curs (la care se adauga TVA). Pentru al doilea sau al treilea curs taxa se suplimenteaza cu cate 100RON/persoana (la care se adauga TVA).FACILITATI: Pentru absolventii 3T ai cursurilor MAEE aferente gradului III sau IV, A-B, taxa este de 600 lei/participant (la care se adauga TVA). Plata taxei de înscriere la curs (la care se adaugă TVA) se va face prin virament bancar în contul SC 3T Training  Team SRL  (RO 13RNCB0074074950160001, BCR sector 3  Timpuri Noi, Bucureşti) dupa emiterea facturii fiscale cel mai târziu în ziua începerii cursului.

Procedura de participare la curs presupune transmiterea formularului de inscriere prin fax la numarul 021 318 93 53  cu cel putin 10 zile inainte de inceperea cursului ales de Dumneavoastră.

Plata taxei de participare la acest curs (la care se adaugă TVA) se  face prin virament bancar  în contul SC 3T Training  Team SRL  (RO 13RNCB0074074950160001, BCR sector 3 Ag. Timpuri Noi, Bucureşti)  anterior sosirii la curs sau in numerar in prima zi de curs dacă se precizează aceasta pe formularul de înscriere,   dupa emiterea facturii fiscale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.