MAVP-GN MAET-GN 2017 Cursuri de specialitate pentru atestarea ANRE ca verificator proiecte/expert tehnic in domeniul gazelor naturale

By | January 6, 2017

Cursurile MAVP-GN si MAET-GN se adresează persoanelor fizice care urmeaza să desfăşoare activităţi de verificare a proiectelor sau de expertiză tehnică în domeniul gazelor naturale, precum si celor care sunt deja atestati ca verificatori de proiecte/experti tehnici in domeniul gazelor naturale.

Detalii aici

Formular înscriere persoana juridica MAVP-GN 2017
Formular persoana fizică MAVP-GN 2017

Formular înscriere persoana juridica MAET-GN 2017
Formular persoana fizică MAET-GN 2017

Desfasurarea cursurilor MAVP GN sau MAET GN va avea loc la sediul nostru din Calea Dorobantilor nr.103-105 sala de curs amplasata la etajul 5 – sala 512 sector 1 Bucuresti. Perioada de desfasurare va fi stabilita dupa completarea unei grupe de 20 de persoane si va fi comunicata la ANRE.

Tematica aferenta cursurilor MAVP-GN si MAET-GN  este anexata.

Trainerii specialisti care asigura formarea profesionala a cursantilor in cadrul programelor MAVP-GN si MAET-GN sunt fie cadre didactice universitare din cadrul catedrelor de specialitate ale instituţiilor de învăţământ superior avand competente dovedite ce raspund programei analitice a cursurilor MAVP-GN si MAET-GN (instituţiilor de învăţământ superior în cadrul cărora funcţionează facultăţi/secţii/catedre având ca domeniu de pregătire specialităţi din domeniul gazelor naturale sau instalaţii pentru construcţii), fie cadre didactice universitare, atestate ca verificatori de proiecte/experţi tehnici în sectorul gazelor naturale, fie  specialişti atestaţi ca verificatori de proiecte/experţi tehnici în sectorul gazelor naturale, cu o vechime în specialitate de minimum 2 ani.

DURATA DE PREGĂTIRE AFERENTA CURSURILOR MAVP-GN sau MAET-GN: este de 20 ore repartizata astfel:

 1. a) pentru pregătire teoretică: 14 ore
 2. b) pentru pregătire practică: 6ore

ModalităţiLE de evaluare a participanţilor LA MAVP GN sau MAET GN sunt:

 1. a) pentru pregătire teoretică: prin test de verificare a cunostintelor dobandite la finalul cursului MAVP-GN sau MAET-GN
 2. b) pentru pregătire practică a unui verificator proiecte: prin verificarea unui proiect tehnic si prin întocmirea unui referat .
 3. c) pentru pregătire practică a unui expert tehnic: prin realizarea unei expertize tehnice pentru un obiectiv/sistem din sectorul gazelor naturale.

CONDITIILE CUMULATIVE DE STUDII ŞI PRACTICĂ ÎN SECTORUL GAZELOR NATURALE NECESARE PENTRU PARTICIPAREA LA CURSUL MAVP-GN PENTRU VERIFICATOR DE PROIECTE, sunt:

 1. absolvirea unei instituţii de învăţământ superior acreditată, în următoarele profiluri/specialităţi din domeniul ştiinţelor inginereşti: petrol-gaze, instalaţii pentru construcţii, alte profiluri/specialităţi conexe activităţilor tehnice din sectorul gazelor naturale sau a unor studii de masterat/aprofundate/doctorale în domeniul gazelor naturale, certificate prin diplomă;
 2. deţinerea calităţii de instalator autorizat ANRE gradul I D sau I T, funcţie de tipul de atestat solicitat;
 3. vechime de minimum 6 ani în gradul I D sau I T, funcţie de tipul de atestat solicitat;
 4. vechime în muncă, în sectorul gazelor naturale, funcţie de tipul de atestat solicitat, de minimum 8 ani.

CONDITIILE CUMULATIVE DE STUDII ŞI PRACTICĂ ÎN SECTORUL GAZELOR NATURALE NECESARE PENTRU PARTICIPAREA LA CURSUL MAET-GN PENTRU EXPERT TEHNIC, sunt:

 1. absolvirea unei instituţii de învăţământ superior acreditată, în următoarele profiluri/specialităţi din domeniul ştiinţelor inginereşti: petrol-gaze, instalaţii pentru construcţii, alte profiluri/specialităţi conexe activităţilor tehnice din sectorul gazelor naturale sau a unor studii de masterat/aprofundate/doctorale în domeniul gazelor naturale, certificate prin diplomă;
 2. deţinerea calităţii de instalator autorizat ANRE gradul I D sau I T, în funcţie de tipul de atestat solicitat;
 3. vechime de minimum 9 ani în gradul I D sau I T, în funcţie de tipul de atestat solicitat; vechime în muncă în sectorul gazelor naturale, în funcţie de tipul de atestat solicitat, de minimum 11 ani.

 

Contravaloarea taxei de participare la MAVP GN sau MAET GN este de 1200 RON/persoana (la care se adauga TVA). FACILITATI: Pentru absolventii 3T ai cursurilor MAGN-D si MAGN-T aferente gradului I taxa este de 600 lei/participant (la care se adauga TVA). Pentru verificatorii de proiecte deja atestati de ANRE care trebuie sa urmeze anual un curs de acest gen contravaloarea taxei de participare la cursul MAVP GN sau MAET GN este de 600 lei/participant (la care se adauga TVA). Pentru mai multe tipuri de atestari aferente MAVP GN sau MAET GN, taxa suplimentara este de 150 lei/fiecare  (la care se adauga TVA). Plata taxei de înscriere la curs (la care se adaugă TVA) se va face prin virament bancar  în contul SC 3T Training  Team SRL  (RO 13RNCB0074074950160001, BCR sector 3  Ag. Timpuri Noi, Bucureşti) dupa emiterea facturii fiscale cel mai târziu în ziua începerii cursului.

Inscrierea se poate face transmitând prin fax la nr.  021 318 93 53 formularul anexat completat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.