Masa rotundă – Noutăţi legislative în sectorul energiei electrice

By | July 18, 2012

Noutăţi legislative în sectorul energiei electrice

Detalii aici,    Formular de înscriere

Tematica ce va fi abordată cuprinde:

  1. 1.      Legea energiei electrice  si a gazelor naturale
  2. 2.      Legea privind organizarea si functionarea ANRE
  3. 3.      Legea privind aprobarea OUG  88/2011 privind privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

A. Independenţa autorităţii de reglementare

În conformitate cu art. 35 alin (4) respectiv art. 39, alin.(4), statele membre sunt obligate să garanteze independenţa autorităţilor de reglementare şi să se asigure că acestea îşi exercită competenţele în mod imparţial şi transparent.

Evoluţia pieţelor de energie electrică şi de gaze naturale

  1. Renunţarea la tarifele reglementate pentru consumatorii finali şi dezvoltarea pieţelor concurenţiale de energie electrica si gaze naturale.
  2. Cresterea concurentei si transparentei in piata angro
  3. Modificari privind piata cu amanuntul

Modele de separare a operatorului de transport şi de sistem (TSO)

Asigurarea protecţiei consumatorului

B.  Modificarea schemei de sprijin  pentru promovarea energiei elecvtrice din surse regenerabile:

-analiza de supracompensare;
– tratarea cumulului de ajutoare;
– tratarea investitiilor peste 125 MW;
– Indeplinirea trimestriala a cotelor de achizitie CV

Desfasurarea evenimentului aferent MR LSEN va avea loc incepand cu orele 10.30 pe 10 august 2012  până  pe  12 august 2012 orele 12.00  în  sala de conferinte a hotelului CUMPĂTU din SINAIA.

Inscrierea se poate face până la data de 31.07.2012 transmitând prin fax la nr.  021 318 93 47 formularul anexat completat.

  • Contravaloarea taxei de participare este de 1000 RON/persoana (la care se adauga TVA).
  • Cazarea aferentă participanţilor MR LSEN este asigurată începând cu ziua preinceperii evenimentului orele 16.30, adica 09.08.2012  până în ultima zi a desfasurării acestuia orele 12.00, respectiv, 12.08.2012. La Hotelul CUMPĂTU din SINAIA  contravaloarea  cazarii cu mic dejun pentru o persoana  este de 330 lei/zi/persoana (include TVA).
  •  Plata taxei de înscriere la eveniment (la care se adaugă TVA), precum si cea a cazarii se  face prin virament bancar  în contul SC 3T Training  Team SRL  (RO 13RNCB0074074950160001, BCR sector 3  Ag. Timpuri Noi, Bucureşti) dupa emiterea facturii fiscale cel mai târziu în ziua începerii evenimentului.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numarul de telefon 0727744009 sau ne puteţi scrie pe adresa de e-mail  georgescu@3t.org.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.