Managementul riscului şi controlul intern la nivelul organizatiei

By | May 30, 2012

Managementul riscului şi controlul intern la nivelul organizaţiei

Detalii aici    Formular înscriere curs MRCI

Programul tematic al dezbaterilor cuprinde:
•    Conducerea/guvernanţa unei organizaţii, risc şi management al riscului (concept şi definiţii
•    Obiectivele managementului riscurilor
•    Identificarea riscurilor
•    Tipuri de riscuri
•    Fazele  managementului  riscurilor şi actorii implicaţi
•    Registrul riscurilor la nivelul organizaţiei/structuri din cadrul structuri din cadrul organizaţiei)
•    Control intern
•    Reglementări privind controlul intern, metode şi tehnici de implementare a controlului intern evaluarea modului de implementare şi exercitare a controlului intern
•    Auditul, tipuri de audit, natura şi sfera de acoperire a auditului intern, locul şi rolul auditului intern într-o organizaţie
•    Metode şi tehnici utilizate în auditul intern, principii de auditare
•    Reguli de conduită ale auditorilor interni
•    Reglementări privind auditul intern

Evenimentul MRCI se adresează funcţionarilor publici precum şi personalului contractual cu atribuţii în domeniul controlului intern din cadrul instituţiilor publice.

Traineri: specialişti cu bogată experienţă profesională ce îmbină instruirea teoretică cu exerciţiile aplicative pentru a putea oferi participanţilor posibilitatea însuşirii cunoştintelor necesare identificării şi elaborării procedurilor specifice privind managementul riscului şi al controlului managerial intern.

•    Contravaloarea taxei de participare este de 900 RON/persoana (la care se adaugă TVA).
•    Cazarea este asigurată începând cu ziua inceperii evenimentului orele 16.00, adica 01.07.2012  până în ultima zi a desfasurării acestuia orele 12.00, respectiv, 07.07.2012.  La Hotelul PICCADILLY  din Mamaia contravaloarea  cazarii cu mic dejun pentru o persoana  este de 210 lei/zi/persoana (include TVA).
•    Plata taxei de participare  la eveniment (la care se adaugă TVA), precum si cea a cazarii se  face prin virament bancar  în contul SC 3T Training  Team SRL  (RO13RNCB0074074950160001, BCR sector 3  Ag. Timpuri Noi, Bucureşti) sau (RO28TREZ7015069XXX008911, Trezoreria sector 1 Bucureşti) după emiterea facturii fiscale.
Desfăşurarea evenimentului va avea loc începând cu orele 16.30 pe 01 iulie 2012  până  pe  07 iulie 2012  orele 12.00  în  sala de conferinţe a hotelului Piccadilly din Mamaia.

Inscrierea se poate face până la data de 25.06.2012 transmitând prin fax la nr.  021.3189353 sau 021.3189347 formularul anexat completat.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon 0747149775 sau ne puteţi scrie pe adresa de e-mail  office@3tteam.ro sau georgescu@3t.org.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.