Cursuri de pregătire teoretică a verificatorilor de proiecte/ responsabililor tehnici cu execuţia/ experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice

By | August 20, 2013

Oferta MAVP-EE, MART EE, MAET- EE,
Formular înscriere persoana juridica MAVP-EE, MART EE, MAET- EE,
Formular persoana fizică MAVP-EE, MART EE, MAET- EE

Cursurile MAVP-EE, MART EE, MAET- EE  se adresează persoanelor fizice, române sau străine, care urmează să solicite la ANRE  autorizarea în vederea desfăşurării, pe teritoriul României, cu respectarea actelor normative şi normelor în vigoare aplicabile în domeniul energiei electrice, a activităţilor de proiectare, executare, verificare şi de expertizare a lucrărilor de instalaţii electrice, precum și persoanelor fizice care, în desfăşurarea activităţii de operare a instalaţiilor electrice execută lucrări de mentenanţă/ întreţinere/ reparaţii curente ale acestora, ca parte componentă a activităţii de operare, cu respectarea obligaţiilor precizate în Regulamentul  pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice aprobat prin Ordinul nr. 11 din 13 martie 2013 al preşedintelui ANRE (si anume Operarea instalaţiilor electrice aferente capacităţilor energetice, deţinute sub orice formă de către un operator economic, se realizează de personal având calificare profesională în domeniul instalaţiilor electrice sub coordonarea/ supravegherea electricienilor autorizaţi, având gradul de autorizare corespunzător nivelului maxim de tensiune aferent capacităţii respective). Tematica aferenta cursurilor MAVP-EE, MART EE, MAET- EE este anexata. Desfasurarea cursului va avea loc incepand cu 30 august 2013  orele 08.30 până  pe 01 septembrie 2013  orele 15.00 la sala de curs amplasata la Hotelul COMANDOR din MAMAIA. Toti cei care doresc si cazarea sunt rugati sa solicite aceasta prin mail la adresa office@3tteam.ro pentru a li se comunica si tarifele aferente.

 

CONDITIILE CUMULATIVE DE STUDII ŞI PRACTICĂ ÎN DOMENIUL INSTALATIILOR ELECTRICE NECESARE PENTRU PARTICIPAREA LA CURSUL MAVP-EE PENTRU VERIFICATOR DE PROIECTE, sunt:  minim 5 ani electrician autorizat gradul IIIA sau IVA, precum si a diplomei de studii din care să rezulte calificarea de subinginer, inginer licenţiat şi inginer diplomat, într-unul din domeniile de studii universitare prevăzute la  CPA 6-CPA 8.1,

 

CONDITIILE CUMULATIVE DE STUDII ŞI PRACTICĂ ÎN DOMENIUL INSTALATIILOR ELECTRICENECESARE PENTRU PARTICIPAREA LA CURSUL MART-EE PENTRU RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA, sunt:  minim 5 ani electrician autorizat gradul IIIB sau IVB, precum si a diplomei de studii din care să rezulte calificarea de subinginer, inginer licenţiat şi inginer diplomat, într-unul din domeniile de studii universitare prevăzute la CPA 6-CPA 8.1.

 

CONDITIILE CUMULATIVE DE STUDII ŞI PRACTICĂ ÎN DOMENIUL INSTALATIILOR ELECTRICE NECESARE PENTRU PARTICIPAREA LA CURSUL MAET-EE PENTRU EXPERT TEHNIC, sunt:   minim 8 ani electrician autorizat gradul IIIA+B sau IVA+B, valabilă la data solicitării, precum si a  diplomei de studii din care să rezulte calificarea de subinginer, inginer licenţiat şi inginer diplomat, într-unul din domeniile de studii universitare prevăzute la CPA 6-CPA 8.1.

 

Contravaloarea taxei de participare la MAVP-EE, MART EE, MAET- EE este de 1200 RON/persoana (la care se adauga TVA). FACILITATI: Pentru absolventii 3T ai cursurilor MAEE aferente gradului III sau IV, A-B, taxa este de 600 lei/participant (la care se adauga TVA). Plata taxei de înscriere la curs (la care se adaugă TVA) se va face prin virament bancar  în contul SC 3T Training  Team SRL  (RO 13RNCB0074074950160001, BCR sector 3  Ag. Timpuri Noi, Bucureşti) dupa emiterea facturii fiscale cel mai târziu în ziua începerii cursului. Inscrierea se poate face până la data de 26.08.2013  transmitând prin fax la nr.  021 318 93 53 formularul anexat completat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.